گمان نکنم..

گمان نکنم اینجا دیگه بنویسم..
دلیلش این نیست که نمی خوام بنویسم..
هنوزم می گم نوشتن اعتیاد من است..
اینجا شاید دیگه ننویسم..
ولی دلم نمی یاد حذفش کنم...
کلی خاطره دارم...
مرسی بهم سر می زنین..
مرسی از اومدنم خوشحال شدین..

/ 0 نظر / 23 بازدید